”SMS-hjertestop”

- med til at give tryghed i Guldbæk

SMS-hjertestop-ordningen skal øge overlevelseschancerne for personer med hjertestop, da det ofte vil være muligt for privatpersoner i nærområdet at komme frem og yde førstehjælp, inden ambulance eller andre præhospitale enheder ankommer.

I Guldbæk har vi en SMS-hjertestop-ordning. Det betyder, at er der oprettes en liste over mobiltelefonnumre for borgere i et afgrænset geografisk område. Hvis Region Nordjyllands AMK-Vagtcentral får en melding om, at en borger i området har fået hjertestop, vil medlemmerne på listen modtage en sms med oplysninger om sted for hændelsen. Den enkelte modtager på sms-listen kan herefter vurdere, om han/hun vil reagere på sms’en.

Der er ingen særlige krav til deltagerne i SMS-hjertestop- ordningen. Det forventes, at de frivillige har et basalt kendskab til genoplivning, og at de har lyst til at yde en indsats, hvis en medborger i deres område får hjertestop, og dermed være med til at øge chancerne for overlevelse.

Vil du tilmelde dig ordningen eller have mere at vide om SMS-hjertestop så kontakt Anne Kruhöffer eller Per Rolandsen på email; guldbaek_smshjertestop@gmx.dk. Vi vil derefter vende tilbage hurtigst muligt.