Guldbæk Borgerforening

... BYDER VELKOMMEN TIL GULDBÆK!

Guldbæk Borgerforening blev stiftet i 1976, efter en kraftig udbygning af landsbyen Guldbæk, såvel i Guldbækparken som i Skodshøjområdet ca. 1 km syd for byen. Det var her Guldbæk fik den struktur den har i dag, som byen i skoven.

Borgerforeningen er en aktiv forening, og har som formål, at medvirke til det gode sammenhold mellem borgerne i Guldbækområdet. Med baggrund i dette er foreningen upolitisk, men stiller gerne borgerbladet: ”Det sker i Guldbæk”, Facebook-siden Guldbæk Landsby eller hjemmesiden til rådighed for debatindlæg.

Borgerforeningen er også den naturlige kontakt for kommunen i sager, der har almen interesse for området. Ved disse lejligheder vil Borgerforeningen typisk indkalde til et borgermøde, hvor alle i området har mulighed for at blive hørt.

Den primære aktivitet udøves gennem sociale arrangementer for foreningens medlemmer, bl.a.:

  • Generalforsamling
  • Vandretur i Guldbæk og omegn
  • Sankt Hans bål
  • Byfest
  • Svampetur
  • Juletræstænding