Guldbæk Tennisklub

Guldbæk Tennisklub er en klub med snart 40 års jubilæum. Banen ligger på Ærtebjergvej i Guldbæk og har den smukkest beliggende bane, man kan tænke sig samt omgivet af træer, som stort set altid giver læ.

I 2010 har vi fået nyt “hus” med mulighed for at sidde under halvtag og nyde spillet eller slutte af med lidt på grillen. Samtidig har vi fået en sandkasse så de yngste er underholdt mens mor og far får lidt motion.

Klubben er selvejende og ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der fordeler arbejdet mellem sig: formand, sekretær, "baneformand", der sammen med frivillige sørger for at banen er spilleklar, kasserer og menigt medlem, der sammen med de øvrige møde én gang om året og tilrettelægger sæsonen.

Man kan nemt melde sig ind i klubben ved at rette henvendelse til formanden eller kassereren. Kontingentet har i rigtig mange år været det samme: 200 kr. for en voksen og 100 kr. for unge under 18 år for hele sæsonen. . Alle som er medlem af Guldbæk Tennisklub kan frit benytte banen og må spille så meget man har lyst. Der kan elektronisk bookes banetid/se om banen er ledig på http://guldbaektennis.dk/  under fanen "booking..

Hvis man ikke har nogen at spille med hjælper vi gerne med at skabe kontakt til mulige medspillere. Ret i så tilfælde blot henvendelse til formanden eller kassereren.

Der afholdes hvert år standerhejsning på anlægget, hvor vi måske alle lige skal hjælpe med mindre vedligeholdelse, men som oftest er det klaret af baneformanden og hans hjælpere. Der afholdes under afslappede former generalforsamling og der vil blive oplyst om stort og småt, fremlagt regnskaber og orienteret om året showturnering kaldet "Guldbæk Open", der afholdes hvert år i august. Denne turnering har tre formål: at have det sjovt, at ”moppe” hinanden og at spise sammen, når de heldige/dygtige vindere er fundet.

Man lærer hinanden at kende på den god måde.

Kom og hver med: tag et par prøvetimer uden betaling.

Formand
Dorete Bager
3025 5459
Kasser
Klaus Haslund Larsen
2893 2806