Ansøgning om etablering af nyt boligområde i Guldbæk

26. maj 2016

Rebild Kommune har fået en ansøgning om etablering af nyt boligområde mellem Skodshøj og Guldbæk. Området ligger mellem vandløbet Guldbækken og Guldbækvej. Området vil blive delt i etaper. Den sydlige del af området ønskes etableret først.

Der skal udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Inden vi sætter dette arbejde i gang, vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

  • Hvordan indpasses et nyt boligområde bedst i Guldbæk
  • Bør det ny boligområde have en grøn karakter
  • Bør der etableres stier eller andet som kan binde Guldbæk og Skodshøj sammen
  • Bør der tages særlig hensyn til natur og landskab
  • Andre kommentarer er også meget velkomne.

Eventuelle bemærkninger, ideer eller forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til pbv@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest d. 9. juni 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk

Læs mere på dette LINK