Ekstraordinær generalforsamling

20. august 2020

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til EKSTRAORDINÆR generalforsamling i Guldbæk Borgerforening d. 29. september 2020 - 19:00 hos Susanne Fredsgaard, Ærtebjergvej 38

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af ændring i vedtægterne § 6 regnskabsår – ønskes ændret fra nuværende 1. april – 31. marts til 1. januar - 31. december. Behandlet og accepteret på ordinær generalforsamling 18/8-20. Men pga for lidt medlemmer, der var repræsenteret ved ordinær generalforsamling, afholder vi ekstraordinær generalforsamling, så forslaget kan vedtages.

Tilmelding til Jane Eliasen på mobil 40415570 eller e-mail: janeeliasen@gmail.com senest 22/9-20.