GENERALFORSAMLING

14. marts 2018

GENERALFORSAMLING PÅ GULDBÆK FRISKOLE

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Guldbæk Borgerforening. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Gennemgang af årets regnskab til godkendelse
 • Kontingent fastsættelse
 • Valg til bestyrelse.
 • Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
  • Lotte Thorsted,
  • Erling Buus 
  • Jane Eliasen.
 • De to suppleantposter er ligeledes på valg.
 • Valg af revisor
 • Byfestudvalg
 • Forsamlingshus
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Efter generalforsamlingen vil Borgerforeningen være vært ved et lille traktement. Aftenen slutter kl. 22.

Tilmelding til traktement er nødvendig og skal gøres til Lotte Thorsted på mobil 51921641 eller mail lottethorsted@gmail.com senest 15/5-18.