GENERALFORSAMLING

21. maj 2019

GENERALFORSAMLING PÅ GULDBÆK FRISKOLE

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Guldbæk Borgerforening. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Gennemgang af årets regnskab til godkendelse
 • Kontingent fastsættelse
 • Valg til bestyrelse.
  • Der er i år to bestyrelsesmedlemmer på valg,Pia Ravn og Anne KruhöfferDe to suppleantposter er ligeledes på valg.
 • Valg af revisor
 • Byfestudvalg
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Efter generalforsamlingen vil Borgerforeningen være vært ved en lille ginsmagning og snacks. Thorbjørn Ravn Kaagaard fra Volsted Destilleri vil fortælle om ginens historie, kendetegn og produktion samt lidt om opstarten på Volsted Destilleri og vi smager på forskellige gin. Aftenen slutter kl. 22.Tilmelding til ginsmagningen er nødvendig og skal gøres til Jane Eliasen på mobil 40415570 eller mail janeeliasen@gmail.com senest 14/5-19.