Generalforsamling flyttet!

11. juni 2020

Selvom regeringen har hævet loftet for forsamlinger har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen endnu engang. Blot så vi er sikre på, ikke at overskride nogle forbud.

Ny møde dato er: Tirsdag den 18/8-2020 kl. 19.00

Vi mødes på Guldbæk Vingård, Ærtebjergvej 40B

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Guldbæk Borgerforening. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Gennemgang af årets regnskab til godkendelse
 • Kontingent fastsættelse
 • Forslag til ændring i vedtægterne § 6 regnskabsår – ønskes ændret                                 fra nuværende 1. april – 31. marts til 1. januar til 31. december
 • Valg til bestyrelsen
  • Der er i år to bestyrelsesmedlemmer på valg,
   • Susanne Fredsgaard og Anders Kvist
  • De to suppleantposter er ligeledes på valg.
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Efter generalforsamlingen vil Borgerforeningen være vært ved en lille vinsmagning. Fam. Thrysøe fra Guldbæk Vingård vil fortælle om årets gange på vingården og fremtidsplaner. Aftenen slutter kl. 22.

Tilmelding til vinsmagningen er nødvendig og skal gøres til Jane Eliasen på mobil 40415570 eller mail janeeliasen@gmail.com senest 10/8 2020